Thông báo tuyển sinh nhóm thực nghiệm hướng nghiệp

Th105

Thông báo tuyển sinh nhóm thực nghiệm hướng nghiệp

Sắc Hoàng Hoạt động trung tâm
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một trong những hoạt động giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông mới, được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm: “hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động, thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có ý thức hợp tác nhóm; có khả năng phát triển hứng thú nghề nghiệp và ra quyết định chọn nghề nghiệp trong tương lai, xây dựng được kế hoạch rèn luyện đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và trở thành công dân có ích”. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục hướng nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật, trong đó có nhóm thanh thiếu niên rối loạn phát triển.
💢Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý Giáo dục Ngọc Ân được thành lập theo Quyết định số 168-2020/QĐ-HKHTLGDVN của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép hoạt động số A2282, trong đó có nhiệm vụ: “Thực nghiệm hướng nghiệp, bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển”. Để thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm Ngọc Ân hợp tác đồng hành phát triển với Công ty cổ phần SDH, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Nam Phong tổ chức hoạt động thực nghiệm hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển, cụ thể như sau:
👉Đối tượng tuyển sinh:
Trẻ rối loạn phát triển và có nhu cầu giáo dục đặc biệt (khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỉ, tăng động giảm tập trung…)
👉Độ tuổi tuyển sinh:
🍀Từ 11 tuổi trở lên
👉Thời gian tuyển sinh:
🍀Nhận đăng ký tuyển sinh từ 01/01/2021
👉Mục tiêu:
🍀Trang bị kiến thức, hình thành và phát triển kỹ năng sống độc lập, thực nghiệm giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển; giúp học viên học tập, độc lập cá nhân và hòa nhập cộng đồng.
👉Hoạt động hướng nghiệp:
🍀Hoạt động tư vấn và thực nghiệm hướng nghiệp đối với nghề dát gốm mỹ nghệ, phong thủy và thủ công trang trí.
🍀Trong thời gian thực nghiệm hướng nghiệp, học viên được hưởng phụ cấp từ chính những sản phẩm do học viên thực hiện.
👉Hình thức hướng nghiệp
🍀Thực nghiệm hướng nghiệp cá nhân và nhóm.
🍀Mỗi ngày thực nghiệm hướng nghiệp 1 đến 2 tiếng kết hợp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội.
———————
☑️TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ – GIÁO DỤC NGỌC ÂN
📞Hotline: 1900 565 690
📞Hỗ trợ chuyên môn: 0942 82 56 56
☎️Tell: 024 39 948 989
📧Email: info@ngocan.com.vn
📧phongchuyenmon@ngocan.com.vn
🌎Website: ngocan.com.vn
🏠Số 51, Liền kề 6, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn
.
.
.
.