Dịch vụ

Đánh giá, tư vấn tâm lý – Giáo dục

Bước 1: Đón tiếp phụ huynh Phát phiếu điền thông tin yêu cầu đánh giá Phụ huynh hoàn thành phiếu thông tin Hẹn chuyên gia đánh giá chuyên...

Xem chi tiết
Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập

Lứa tuổi: từ 18 đến 72 tháng tuổi Chương trình: Từng bước nhỏ một, PEP-R, Chương trình giáo dục mầm non Kế hoạch giáo dục: Mẫu kế hoạch giáo...

Xem chi tiết
Lớp tiền tiểu học

Lứa tuổi: trên 60 tháng Chương trình: Chương trình chuyên biệt và Chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo lớn Kế hoạch: Mẫu kế hoạch giáo...

Xem chi tiết
Tư vấn và thực nghiệm hướng nghiệp

Thực nghiệm hướng nghiệp nấu ăn Thực nghiệm hướng nghiệp thủ công mỹ nghệ kim hoàn Thực nghiệm hướng nghiệp thủ công khéo tay bày đồ...

Xem chi tiết
Hoạt động trị liệu kỹ năng

Trị liệu vận động Trị liệu âm nhạc Trị liệu thiền Trị liệu hội họa Điều hòa giác quan Trị liệu hành vi Trị liệu ngôn ngữ Trị...

Xem chi tiết
.
.
.
.