Lớp tiền tiểu học

ĐẶT LỊCH KHÁM

(*) Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận

HOẶC GỌI NGAY HOTLINE:

Chi tiết

  1. Lứa tuổi: trên 60 tháng
  2. Chương trình: Chương trình chuyên biệt và Chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo lớn
  3. Kế hoạch: Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân theo thời gian 1 tháng
  4. Hình thức tổ chức: Nhóm
  5. Đánh giá sự tiến bộ: 3 tháng/1 lần
Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn

Video Hình ảnh

.
.
.
.