Đánh giá, tư vấn tâm lý – Giáo dục

ĐẶT LỊCH KHÁM

(*) Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận

HOẶC GỌI NGAY HOTLINE:

Chi tiết

  1. Bước 1: Đón tiếp phụ huynh
  • Phát phiếu điền thông tin yêu cầu đánh giá
  • Phụ huynh hoàn thành phiếu thông tin
  • Hẹn chuyên gia đánh giá chuyên sâu
  1. Bước 2: Chẩn đoán, đánh giá
  • Đánh giá dành cho học sinh lứa tuổi mầm non: Dùng các bộ công cụ Raven màu, ASQ và PEP-R
  • Đánh giá dành cho học sinh lứa tuổi phổ thông: Dùng các bộ công cụ: Raven đen trắng, WISC, Đánh giá khả năng đọc, viết và tính toán
  • Các công cụ đánh giá về hành vi: CBCL, ABS-S2
  1. Xử lý kết quả, viết báo cáo đánh giá
  2. Trả kết quả đánh giá, tư vấn giáo dục

 

 

Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn

Video Hình ảnh

.
.
.
.