Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi – Tầm nhìn

Th422

Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi – Tầm nhìn

Sắc Hoàng

Ngọc Ân với sứ mệnh: “Trái tim ấm áp Chu đáo ân cần Sự nghiệp hưng thịnh” được thành lập bởi tâm huyết nhiệt thành của những thành viên sáng lập đó là giá trị 3 triết lý “Tâm Đức Tài”:

  1. Đối với chữ “Tâm”: Ngọc là tôn quý, Ân là nồng hậu. Ngọc Ân có ý nghĩa là trái tim ấm áp. Đây chính là triết lý sống của cái “Tâm”, là nét đẹp trong tâm hồn.
  2. Đối với chữ “Đức”: Ngọc là giúp đỡ, Ân là chu đáo. Ngọc Ân có ý nghĩa là chu đáo ân cần. Đây là triết lý sống của chữ “Đức”, được thể hiện ra bên ngoài.
  3. Đối với chữ “Tài”: Ngọc là thứ kim loại có kết cấu chắc chắn. Ân là thịnh vượng. Ngọc Ân có ý nghĩa là sự nghiệp hưng thịnh. Đây là triết lý sống thể hiện cái “Tài”, luôn duy trì và phát triển.

Với sứ mệnh trên Ngọc Ân đưa ra tiêu chí giá trị cốt lõi là một Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý – giáo dục để trị liệu, can thiệp; tư vấn và thực nghiệp hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho người rối loạn phát triển”.

Các lứa tuổi học tập và giáo dục:

  1. Can thiệp sớm giai đoạn 1: từ 18 tháng đến 3 tuổi.
  2. Can thiệp sớm giai đoạn 2: từ 3 đến 6 tuổi
  3. Nhóm tiền tiểu học – chuẩn bị cho các cháu vào lớp 1 hòa nhập.
  4. Nhóm hòa nhập/chuyên biệt: từ 7 tuổi trở lên.
  5. Nhóm hòa nhập/thực nghiệm hướng nghiệp: từ 11 tuổi trở lên.

Với phương châm hoạt động theo tôn chỉ mục đích của sứ mệnh cộng thêm tâm huyết nhiệt thành thực hiện giá trị cốt lõi mang niềm hy vọng đến với gia đình các con và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

.
.
.
.