Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập

ĐẶT LỊCH KHÁM

(*) Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận

HOẶC GỌI NGAY HOTLINE:

Chi tiết

  1. Lứa tuổi: từ 18 đến 72 tháng tuổi
  2. Chương trình: Từng bước nhỏ một, PEP-R, Chương trình giáo dục mầm non
  3. Kế hoạch giáo dục: Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân theo thời gian 1 tháng
  4. Hình thức tổ chức: Cá nhân và nhóm
  5. Đánh giá sự tiến bộ: 3 tháng/lần

 

Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn

Video Hình ảnh

.
.
.
.