Nhân viên

Cán bộ can thiệp cá nhân

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, công tác xã hội, giáo dục đặc biệt

Cán bộ can thiệp nhóm
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt

Cán bộ trị liệu
Chuyên ngành: Tâm lý xã hội

Cán bộ trị liệu
Chuyên ngành: Tiếng anh, công tác xã hội

Kế toán trưởng
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, Kế toán

Nhân viên văn phòng
Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ

Nhân viên quản trị mạng
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Nhân viên thiết kế đồ họa, giáo cụ học tập
Chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp

Nhân viên nấu ăn
Chuyên ngành: Nấu ăn

.
.
.
.