Nhân viên

Cán bộ can thiệp cá nhân

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, công tác xã hội, giáo dục đặc biệt

Cán bộ can thiệp nhóm
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt

Cán bộ trị liệu
Chuyên ngành: Tiếng anh, công tác xã hội

Kế toán trưởng
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, Kế toán

Nhân viên văn phòng
Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ

Nhân viên quản trị mạng
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Nhân viên thiết kế đồ họa, giáo cụ học tập
Chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp

Nhân viên nấu ăn
Chuyên ngành: Nấu ăn

Cử nhân Trần Thị Hằng
Cán bộ thực nghiệm hướng nghiệp

Cử nhân Nguyễn Thị Hường
Cán bộ thực nghiệm kỹ năng sống

Cử nhân Nguyễn Thị Oanh
Cán bộ can thiệp cá nhân

Cử nhân Hoàng Thị Nga
Cán bộ can thiệp hòa nhập

Cử nhân Trịnh Thanh Thanh
Cán bộ can thiệp hòa nhập

Kỹ thuật viên Phạm Hưng
Cán bộ thực nghiệm hướng nghiệp

Cử nhân Đào Thu Hiền
Cán bộ can thiệp cá nhân

.
.
.
.